Betaling

  • De contributie wordt in 4 termijnen via automatische incasso geïnd.
  • De bondscontributie wordt in april via automatische incasso geïnd.
  • De lesgelden worden door de tennisleraar geïncasseerd.
  • De Bankrekening is: NL30 RABO 0 363 9378 89 t.n.v. Tennisvereniging Weningewalde te Wijnjewoude.
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één jaar en geldt tot wederopzegging.
  • Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december bij het secretariaat.
  • Statuten en Huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij het secretariaat.