Informatie

Ledenpas

Met uw ledenpas bent u automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB).

Deze pas is noodzakelijk voor deelname aan competitie en door de KNLTB georganiseerde toernooien.

Bij verlies, diefstal of ernstige beschadiging kan een nieuwe pas aangevraagd worden bij de secretaris. De kosten voor een duplicaat–pas bedragen € 7,-.

Adreswijzigingen en opzeggingen

Adreswijzigingen en opzeggingen van het lidmaatschap van Tennisvereniging Weningewalde moeten schriftelijk gemeld worden bij de secretaris.

Opzeggingen gelieve melden voor 1 december van het lopende kalenderjaar. Voor opzeggingen na deze datum is Tennisvereniging Weningewalde gerechtigd om contributie in rekening te brengen.