Nieuwsbrief december 2021

header nieuwsbrief

Beste leden,

1 Legaat van Annie Bouma
Een week geleden werden wij verrast door het feit dat Annie Bouma bij haar overlijden in mei 2021 ons als vereniging heeft genoemd bij de verdeling van haar erfenis. Zij heeft ons 5000,00 euro geschonken. Diny en ik hebben vrijdag 17 december het legaat ondertekend, dat verstuurd was door de notaris. Wij zijn Annie erg erkentelijk. We blijven Annie gedenken als een vriendelijke vrouw, die altijd klaar stond en erg actief is geweest in de tennisclub. Zo is zij onder anderen vele jaren een actief bestuurslid geweest. Annie: bedankt voor alles!!

2 Bespelen van de banen in de winter
Momenteel kunnen we nog steeds tennissen, ondanks dat we al diep in december zijn. Over het algemeen zijn de banen nog goed bespeelbaar. Een paar dag geleden waren Anne en ik (Geert) aan het tennissen en was de baan toch wat zacht geworden, vanwege vorst van een paar dagen daarvoor. We trapten toch wat gaten in de baan. Toen we de banen gerold hadden, was het stukken beter:
Advies: als de banen zacht mochten zijn vanwege vorst: eerst even rollen, voordat je gaat spelen!

3 Bestuur in nieuwe samenstelling
Op 25 november zijn we voor het eerst als bestuur bij elkaar geweest in onze nieuwe samenstelling. Na het vertrek van Diny hebben Lieuwe Dijkstra en Tessa Hanekamp het stokje overgenomen. We zijn ontzettend blij dat deze twee enthousiaste mensen hun krachten willen inzetten voor de club. We hebben alle taken die we als bestuur hebben op een rijtje gezet om het opnieuw te verdelen. Onderstaande verdeling is er uit gekomen:

Jakob:

 • Voorzitter van de vereniging
 • Organiseren grote schoonmaak en onderhoud (2x per jaar)
 • Organiseren zaken rond belijning er op/er af, aanschaf nieuwe gravel, klaarmaken banen voor het nieuwe seizoen.
 • Contact onderhouden met accommodatie / baanonderhoud (Jef, Arne en Arjan)  + regelmatig overleg met A & A.

Tessa:

 • Ledenadministratie ( in samenwerking met Grietzen)
 • Financiën (in samenwerking met Grietzen)
 • Beheer sleutels (bij nieuwe leden en vertrekkende leden)
 • (Diny wil hierbij wel Tessa inwerken bij bovenstaande zaken)
 • Agenda en notulen vergaderingen (roulerend met Koosje en Geert)

Koosje:

 • Agenda en notulen vergaderingen (roulerend met Geert en Tessa)
 • Activiteiten op de banen
 • contact onderhouden met mensen clubhuis (Gonda en Baukje)

Lieuwe:

 • Bijhouden van de website
 • Info naar de leden: Gravelnieuws, De Ban en nieuwsbrieven (samen met Geert)
 • Indeling programma van lessen + contact hierover met Tom
 • Indoortennis in Appelscha (dit jaar nog door Diny)
 • Dorpenbokaal ( in samenwerking met Diny)

Geert:

 • Agenda en notulen vergadering (roulerend met Tessa en Koosje
 • Bijhouden van de website (samen met Lieuwe)
 • Info naar de leden; Gravelnieuws, De Ban en nieuwsbrieven (samen met Lieuwe)
 • Contact met wedstrijdsecretariaat en competitieteams (Jeroen)
 • (voor december overzicht competitieteams + ledenpas)

Dit is een hele lijst en we gaan het zien hoe e.e.a. gaat uitpakken.
In elk geval moeten we voor de ‘buitenwacht’ wel functies plakken op de mensen:

Jakob: Voorzitter
Tessa: Penningmeester
Geert: Secretaris
Koosje: Activiteiten
Lieuwe: PR en lessen

4 Ledenwerving
Geert gaat voor het komend jaar (als assistent van Tom) de ledenwerving  oppakken. Concreet zal dit vooral naar de school in Wijnjewoude zijn en naar Donkerbroek en Hemrik.

Goede feestdagen
en tot ziens in 2022 op de tennisbaan!

Met vriendelijke groeten, Geert

Reacties zijn gesloten.